Ocena szkód

Wycena szkód powstałych na skutek zdarzeń losowych

Wykonujemy wyceny szkód wywołanych przez sytuacje, których nie da się przewidzieć, które, wywołują negatywne skutki na nieruchomości takie jak zalanie, pożar, gradobicia, wichury. W ramach usługi dokonujemy oględzin, obmiarów powstałych szkód. Szacujemy powstałe straty na budynkach oraz tworzymy kalkulację kosztów napraw bądź remontu przywracających stan pierwotny na nieruchomości.
Big fire in the office building

Wyceny szkód

W ramach usługi wyceny szkód powstałych na skutek zdarzeń losowych wykonujemy: