Elektromontaż

Elektromontaż

Przeglądy instalacji elektrycznej wynikają z prawa budowlanego (art. 62 ust.1 pkt 2)), Budynki w czasie eksploatacji powinny być poddawane co najmniej raz na 5 lat kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej i odgromowej oraz przydatności użytkowej.
Young electrician skinning a wire in light room

Elektromontaż

W ramach usługi elektromontaż budowlanych wykonujemy: