Mężczyzna robiący przegląd elektryczny

Przeglądy elektryczne

Konieczność wykonywania przeglądów instalacji elektrycznej wynika z Prawa budowlanego  (art. 62 ust.1 pkt 2). Budynki w czasie eksploatacji powinny być poddawane co najmniej raz na 5 lat kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej i odgromowej oraz przydatności użytkowej. Kontrole przeprowadzane są zarówno w częściach wspólnych nieruchomości, jak i w lokalach.

The man is repairing the switchboard voltage with automatic switches. Electrical background

Przeglądy elektryczne

W ramach usługi przeglądów elektrycznych  wykonujemy: