Przeglądy budowlane

Przeglądy budowlane

Wykonywane przeglądy budynków spełniają obowiązek poddania nieruchomości okresowym przeglądom i kontrolom stanu technicznego wynikających z Prawo budowlanego (DzU 1974 nr 89 poz. 414). Podczas kontroli sprawdzany jest obecny stan techniczny budynku oraz kontrola stanu w stosunku do poprzedniej kontroli. Wynikiem przeglądu jest szczegółowy protokołów zawierający ocenę stanu technicznego oraz zalecenia remontowo budowlane i konserwacyjne do wykonania na nieruchomości.
Przeglądy budowlane

Przeglądy budowlane

W ramach usługi wykonujemy okresowe przeglądy budowlane:

a także wizje techniczne, odbiory nieruchomości, nadzory inwestorskie.