Wymiana wodomierzy i ciepłomierzy

Świadczymy usługi wymiany wodomierzy i ciepłomierzy, wtórnej legalizacji oraz przeróbek instalacji celem dostosowania do nowych urządzeń pomiarowych. Legalizacja urządzeń pomiarowych takich jak wodomierze i ciepłomierze wymagana jest z par. 6 pkt. 3 i 6 rozporządzania Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 13, z późn. zm.). stanowiły podstawę naliczeń

Plumber at work installing water meter. Hands of plumber using wrenches while repairing pipes, close up view.

Wymiana wodomierzy
i ciepłomierzy

W ramach usługi wykonujemy: