Wykonywanie kosztorysów

Wykonywanie kosztorysów

Kosztorys stanowi dokument określający szacunkową wartość przedmiotu zamówienia. Wykonany dokument pozwala klientowi poprawnie określić rzeczywiste koszty inwestycji. Dodatkowo w ramach kompleksowej obsługi wykonujemy przedmiary i obmiary robót do kosztorysów. Nasze kosztorysy opierają się na aktualnych bazach cenowych.

Wykonywanie kosztorysów

Wykonywanie kosztorysów

W ramach usługi opracowania kosztorysów wykonujemy: