Kamera inspekcyjna do przeglądów kanalizacji

Przeglądy kanalizacji kamerą inspekcyjną

Wykonujemy przeglądy kanalizacji sanitarnej w tym pionów, poziomów oraz przykanalików kanalizacyjnych. Przeglądy wykonywane są kamerą inspekcyjną o długości roboczej do 40 m. Przeglądy wykonywane są min. Z powodów interwencyjnych (poszukiwanie zatorów, nieszczelności, wad w instalacji) jak również z powodów wymagań gwarancyjnych na nowych inwestycjach.
Kamera inspekcyjna do przeglądów kanalizacji

Przeglądy kanalizacji kamerą inspekcyjną

W ramach usługi przeglądów kamerą inspekcyjną wykonujemy: