Bieżąca konserwacja nieruchomości

Istotą właściwego działania serwisu technicznego jest zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania nieruchomości.  Zapobieganie problemom technicznym jest możliwe dzięki odpowiednio prowadzonej konserwacji. Oferujemy kompleksowy zakres usług pozwalający racjonalizować koszty napraw i remontów, eliminując konieczność zatrudniania własnych służb do realizacji zleceń. Dzięki systemowi obsługi zgłoszeń on-line dbamy o sprawną realizację i komunikację z klientami.

Bieżąca konserwacja 2

Bieżąca konserwacja

W ramach usługi bieżącej konserwacji wykonujemy m.in.: