Bieżąca konserwacja nieruchomości

Istotą właściwego działania serwisu technicznego jest zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania nieruchomości.  Zapobieganie problemom technicznym jest możliwe dzięki odpowiednio prowadzonej konserwacji. Oferujemy kompleksowy zakres usług pozwalający racjonalizować koszty napraw i remontów, eliminując konieczność zatrudniania własnych służb do realizacji zleceń. Bardzo ważna jest dla nas komunikacja z klientem. Do Państwa dyspozycji jest nowoczesny helpdesk, zapewniający sprawną wymianę informacji o statusie zleconych i wykonywanych prac. 

Bieżąca konserwacja 2

Bieżąca konserwacja

W ramach usługi bieżącej konserwacji wykonujemy m.in.: