Przeglądy systemów p.poż

Przeglądy systemów p.poż – wymagane Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). Wykonujemy przeglądy takie jak:
Engineer Professional are Checking A Fire Extinguisher Using Clipboard or checking Industrial fire control system,Fire Alarm controller, Fire notifier, Anti fire.System ready In the event of a fire.

Przeglądy systemów p.poż

W ramach usługi wykonujemy: