System przeciwpożarowy

Przeglądy systemów p.poż

Przeglądy systemów p.poż – wymagane Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). Wykonujemy przeglądy takie jak:
Przeglądy przeciwpożarowe

Przeglądy systemów p.poż

W ramach usługi wykonujemy: