Deratyzacja

Deratyzacja

Kompleksowe usługi związane z deratyzacją, wynikających z zabezpieczenia nieruchomości przed gryzoniami. Deratyzacja jest zapobieganiem chorobom zakaźnym przenoszonym przez gryzonie. Obowiązek ten wynika z ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 „właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności (…) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki…”. Dodatkowo miejsca podlegające obowiązkowi deratyzacji oraz terminy przeprowadzenia określają przepisy odrębne gmin (w tym uchwały gmin).

Deratyzacja

Deratyzacja

W ramach usługi deratyzacji wykonujemy:

UWAGA! 

ŚWIADCZYMY USŁUGI DERATYZACJI TYLKO PODMIOTOM instytucjonalnym